Tiedote asiakkaille, joilla on pientuotantoa

25.05.2023

Olemme 1.1.2023 alkaen ottaneet käyttöön sähkönkulutuksen ja -tuotannon netototuksen laskutuksessa Valtioneuvoston asetuksen (TEM/2020/208) mukaisesti. Netotus koskee niitä pientuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA. Ikävä kyllä Online-palvelumme kulutusraportoinnissa ei vielä tällä hetkellä näy kulutus- ja tuotantodata netotettuna, vaan kulutuksen ja tuotannon mittaustiedot esitetään erikseen kuten aiemminkin. Tästä syystä esimerkiksi tuotannon määrät kulutusraportoinnissa saattavat poiketa siitä, mitä ne todellisuudessa ovat laskuilla netotusten huomioimisen jälkeen. Järjestelmäntoimittajamme työskentelee korjatakseen asian. Netotetut kulutukset näet Datahub asiakasportaalista oma.datahub.fi.